Nastavení regulace dle ekvitermní křivky

20.03.2020

Co je to ekvitermní regulace?


Ekvitermní regulace je vztah topné vody v závislosti na venkovní teplotě. To znamená, že regulujeme topnou vodu dle venkovní teploty. 

Tato regulace by měla zajistit stálou teplotu v prostoru při jakékoliv venkovní teplotě. To znamená, že systém neustále mění teplotu topné vody dle venkovní teploty, aby přesně vykryl tepelné ztráty a v objektu byla žádaná teplota. 

Jak funguje ekvitermní regulace?

Regulátor měří venkovní teplotu dle nastavené ekvitermní křivky a následně zmenšuje nebo zvětšuje teplotu topné vody. 

Většina kotlů pro běžné řadové domy zvládá základní regulací. Kotel měří venkovní teplotu a řídí směšovací ventil "topení" nebo hořák zcela sám.

U větších budov, kde je více topných větví do různých míst objektu, které mají jiné nároky na vytápění jsme nuceni využít buď rozšíření regulace pokud to daný typ kotle umožňuje a nebo lépe použít řídící systém (PLC regulátor). PLC regulátor můžeme navrhnout a přizpůsobit podle velikosti kotelny.

Příklad nastavení ekvitermní regulace nebo-li ekvitermních křivek pro určitou místnost. Z grafu je například patrné, že při požadované teplotě místnosti 20 °C a při venkovní teplotě 0 °C je nutné dodávat topnou vodu o teplotě větší než 60 °C. 
Jak nastavit regulaci dle ekvitermní křivky
Jak nastavit regulaci dle ekvitermní křivky

Příklad nastavení ekvitermní regulace nebo-li nastavení ekvitermních křivek pro určitou místnost. Z grafu je například patrné, že při požadované teplotě místnosti 20 °C a při venkovní teplotě 0 °C je nutné dodávat topnou vodu o teplotě větší než 60 °C. 


Kde se používá ekvitermní regulace?

V dnešní době je ekvitermní regulace standard. Je to základ jak pro malé, tak velké objekty. Regulaci dle ekvitermní křivky můžeme najít i u velkých kotelen zásobující teplem například panelové domy

Jak nastavit ekvitermní křivku?

V případě že nastavení ekvitermní křivky není uvedeno v projektu vytápění, křivku doporučujeme nastavovat od nižších hodnot. 

Když změníte nebo nastavíte Ekvitermní křivku, nechte nastavení alespoň jeden den, aby se stihli projevit změny. Jestli je teplota stále nevyhovující, znovu zvyšte a nechte den projevit změny.


Chcete to raději nechat na nás? 

Napište nám na v.krsicka@volux.cz nebo zavolejte na +420774314646