ROZVADĚČE

PRO FOTOVOLTAIKU

Vyrábíme typové rozvaděče pro FVE, dle naší projektové dokumentace a stávajících platných norem. Rozvaděče jsou vhodné pro většinu typů střídačů. Např. Victron Energy, GOODWE a Solax.

PRO BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

Bateriové úložné systémy se běžně používají k ukládání přebytečné elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, a lze je také použít jako záložní zdroj během období vysoké poptávky nebo výpadků proudu.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Vyrábíme veškeré rozvaděče do 1000 V dle Vámi zaslané projektové dokumentace a vašich představ. V případě zájmu můžeme zajistit i dokumentaci rozvaděče. 

Výroba rozvaděčů zahrnuje několik klíčových kroků:

Návrh a inženýring: Prvním krokem výroby rozvaděčů je návrh a inženýring. Na základě požadavků zákazníka se provede technický návrh rozvaděče, který zahrnuje volbu vhodných komponent, jako jsou jističe, relé, měřiče, a další elektrická zařízení, a jejich umístění do rozvaděče.

Výroba skříně rozvaděče: Po schválení návrhu se přistupuje k výrobě samotné skříně rozvaděče. Skříň může být vyrobena z různých materiálů, jako je kov nebo plast, a její konstrukce a rozměry jsou navrženy tak, aby odpovídaly konkrétní aplikaci rozvaděče.

Montáž elektrických komponent: Poté, co je skříň rozvaděče vyrobena, následuje montáž elektrických komponentů do rozvaděče. To zahrnuje instalaci jističů, relé, měřičů, kontaktorů a dalších elektrických zařízení do předem připravených pozic ve skříni rozvaděče.

Propojení a závěrečné testy: Po montáži elektrických komponent je provedeno propojení mezi nimi podle schématu zapojení. Poté jsou provedeny závěrečné testy, které zahrnují kontrolu funkčnosti jednotlivých komponent, měření parametrů a správného ověření zapojení a provozuschopnosti rozvaděče.

Značení a balení: Po úspěšném provedení závěrečných testů je rozvaděč označeno v souladu s platnými normami a připraveno k balení. Balení rozvaděče je důležité pro ochranu před poškozením během přepravy a skladování.

Distribuce a instalace: Po dokončení výroby a balení je rozvaděč distribuován zákazníkům, kteří ho instalují.

PŘEDPŘIPRAVENÉ ROZVADĚČE FVE