Na co si dát pozor při výběru FVE 

15.01.2024

Výběr fotovoltaiky a realizační firmy řeší každý měsíc mnoho z nás. Jde o velkou investici a z nabídek vždy nepoznáte, kvalitu práce, použité prvky a další náležitosti pro kvalitní realizaci, úspěšné připojení fotovoltaiky k distribuční soustavě a kvalitu použitých prvků. 

Jako jeden z hlavních techniků firmy VOLUX elektro bych Vás rád provedl realizací fotovoltaiky, úspěšného výběru firmy a kontroly realizace v průběhu instalace. 


Výběr typu elektrárny

Dnes najdete na trhu ohromné množství komponentů pro fotovoltaické elektrárny, ve kterém se často neorientují ani instalační firmy. Osobně bych Vám doporučil světové výrobce, kteří jsou na trhu více než 10let a mají vybudované servisní střediska, aby jste nebyly při reklamaci odkázaní pouze na realizační firmu nebo výrobce, který nemá v zemi zastoupení. 

Přikladem bych zde uvedl pár značek, které splňují naše kritéria a to zejména Victron Energy, Goodwe, SOLAX. 

Výběr realizační firmy 

Cenová nabídka FVE 

Chtějte po svém dodavateli položkový rozpočet materiálu a práce. Jestliže znáte položky a přesné typy výrobků jste schopni udělat kontrolu. 

V cenové nabídce by mělo být celé označení prvků FVE včetně výrobce. Jsou velké cenové rozdíly v řadách střídačů, panelů, rozvaděčů a většinou se starší řady doprodávají za jiné ceny jako řady nové. To může mezi firmami vytvořit velký rozdíl u stejné technologie a vy nepoznáte rozdíl. chtějte přesné označení a položky. 

Projektová dokumentace 

Ověřte si jak vypadá projektová dokumentace pro stavbu fotovoltaiky, chtějte nějakou vidět. Dokumentace je nezbytnou součástí pro kvalitní provedení, kontrolu revizním technikem a budoucí servis. Je dobré ověřit, jestli ji firma vypracovává přesně na vaši zakázku ve stupni pro provedení stavby se všemi náležitostmi jako je:

- Technická zpráva 

- Určení vnějších vlivů 

- Blokové schéma systému 

- Půdorys a umístění prvků FVE 

- Rozmístění panelů na střeše a zapojení stringů 

- Schéma rozvaděče AC a DC části


Rozvaděče FVE 

Každý rozvaděč se musí vyrobit a výrobce by na něj měl nalepit CE osvědčení že splňuje příslušné normy. Jsou propastné rozdíly v rozvaděčích ale máme pár doporučení pro kvalitní výběr. 

- ověřte že rozvaděče mají svého výrobce a že jsou certifikované na 1500V DC

- pro lepší chlazení a budoucí servis požádejte o ocelový rozvaděč, cenový rozdíl na zakázce není tak velký a vzroste vám životnost instalace

-upřednostněte rozdělené rozvaděče pro jištění panelů a pro střídavou elektřinu ze střídače, kvůli ochraně před přepětím 

-zajímejte se jestli přepěťové ochrany sedí s projektovou dokumentací

-chtějte přepínač sítí na zálohované okruhy střídače  (bez přepínače který umožní přepínání mezi distribucí a zálohovanými okruhy se v případě poruchy střídače neobejdete a budete muset čekat na servisní výjezd firmy než Vám zprovozní elektřinu napojenou ze zálohy střídače)


Realizace 

Jestli že máte projektovou dokumentaci a položkový rozpočet jste schopni pohlídat většinu věcí jako jsou: 

-prvky systému fotovoltaiky 

-výkon a typ panelů

-rozvaděče

-vzhled montáže


Praktické rady při realizaci FVE:

-háky od konstrukce FVE by neměli ležet na spodní tašce, vyjímkou jsou situace, kdy se použije střešní hák za lať pouze jako podpůrné řešení kolem oken, kde nejsou krokve. V tomto případě je dobré konzultovat s výrobcem a případně tašku podložit podložkou.

-kabely by měli být v lištách nebo trubkách na střeše v UV chráničkách. Vyjímkou je kabeláž od panelů s již nalisovaným konektorem z výroby nebo kabely kryté pod panely. 

-ptejte se a uvařte montážníkům kávu, rádi se pak podělí o svoje znalosti a poradí Vám jak FVE ovládat. 

U realizace FVE od Victron Energy se zajímejte jestli má firma jištění DC části střídačů a MPPT trackerů!!

Hromosvod a fotovoltaika :

Fotovoltaika by měla být chráněna proti bleskovému proudu.

1. Jestliže jsme schopni dodržet bezpečnou vzdálenost označovanou s, od hromosvodu, tak panely a konstrukci musíme spojit k hlavnímu domovnímu uzemnění minimálně CYA 10mm

2.Jestliže nejsme schopni dodržet bezpečnou vzdálenost označovanou s, od hromosvodu, tak panely musíme připojit k hromosvodu aby nedošlo k jiskření mezi hromosvodem a panely při úderu blesku do chráněné stavby. 

O tomto postupu by měl být zákazník informován před zahájením montáže, protože při druhém postupu hrozí riziko zničení panelů při zásahu bleskem.


Na závěr přikládáme pár fotek jak vypadají rozdíly realizace FVE

Reálná oprava systému FVE po levnější firmě u zákazníka v Rozdrojovicích u brněnské přehrady.

Realizace konkurenční firmy : 

Realizace konkurence
Realizace konkurence

Realizace VOLUX elektro : 

Nevýhody:

-chybí DC jištění na jednotlivé prvky FVE

-nevhodné rozvaděče, špatné přepěťové ochrany a další prvky

-na záloze není proudový chránič hrozí uraz elektrickým proudem

-odhalené vodiče instalace 

-špatné umístění prvků podle výrobce

-není provedeno pospojení neživých částí 

-špatné nastavení střídačů

-není projektová dokumentace


-nutná oprava systému a další investice


Výhody: 

-pořizovací cena 


Realizace VOLUX elektro
Realizace VOLUX elektro

Výhody:

-DC jištění na jednotlivé prvky FVE

-profesionální výroba rozvaděčů a kvalitní prvky

-na záloze je přepínač sítí a proudový chránič 

-skryté vodiče instalace na nehořlavé podložce

-správné umístění prvků podle výrobce

-je provedeno pospojení neživých částí 

-správné nastavení střídačů

-ucelená projektová dokumentace

-bezpečnostní prvek (umístěn dle přání zákazníka)


(Ne)výhody 

-vyšší pořizovací cena (s položkovým rozpočtem bez dalších nutných nákladů) 


Doporučujeme postupovat dle našeho malého návodu, protože cena vždy není vypovídající. Děkuji že jste se dočetli až sem a přeji Vám šťastný výběr partnera pro stavbu fotovoltaiky.       

 Vojtěch Krsička technik FVE