Ceník servisních služeb

Ceník elektroinstalačních, montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou Vojtěch Krsička (www.volux.cz). Zakázky se řídí ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 - §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

Ceník montážních a servisních prací

Elektroinstalační práce 

350 Kč /hod

Kontrola a měření elektroinstalace .

370 Kč /hod

Oprava elektroinstalace 

370 Kč /hod

Montáž elektrických zařízení 

370 Kč /hod

Kontrola a měření elektrických zařízení

400 Kč /hod

Elektrické spotřebiče - montáže a servis:

Montáž elektrických spotřebičů 

370 Kč /hod

Připojení elektrických spotřebičů k elektroinstalaci 

370 Kč /hod

Kontrola a měření elektrických spotřebičů 

400 Kč /hod

Servis elektrických spotřebičů 

400 Kč /hod

Měření a Regulace - návrh, montáže a servis:

Montáž a servis Měření a Regulace (MaR) 

400 Kč /hod

Montáž a servis kamer Měření a Regulace (MaR) 

400 Kč /hod

Montáž a servis Měření a Regulace (MaR) 

400 Kč /hod

Programování a ostatní softwarové práce 

400 Kč /hod

Hromosvody - návrh, montáže a servis:

Montáž hromosvodu na RD do 1NP + střecha 

350 Kč /hod

Montáž hromosvodu nad 1NP + střecha

450 Kč /hod

Většinu hromosvodů ceníme na místě dle metrů, členitosti střechy a nároků na výškové práce. 

Slaboproudá zařízení - návrh, montáže a servis:

Montáž a servis zabezpečovacích systémů (EZS) 

400 Kč /hod

Montáž a servis kamer a kamerových systémů (CCTV) 

400 Kč /hod

Montáž a servis datových sítí (SKS) 

400 Kč /hod

Konfigurace a správa datových sítí 

400 Kč /hod

Návrh, výroba a ověření rozvaděčů nn: 

Návrh a dokumentace rozvaděče (do 20 modulů) 

250 Kč /ks

Návrh a dokumentace rozvaděče (od 20 modulů, cena za modul) 

100 Kč /ks

Montáž elektrických přístrojů 

400 Kč /hod

Kusové ověření rozvaděče DBO podle ČSN EN 61439-3 (do 40 modulů)

1100 Kč /ks

Kusové ověření rozvaděče DBO podle ČSN EN 61439-3 (nad 40 modulů) 

1600 Kč /ks

Označovací štítek (označení rozvaděče, přístroje, svorky, vodiče) 

7 Kč /ks

Dokumentace, elektro revize, posudky, návrhy a administrativní práce 

Dokumentace skutečného provedení (podle rozsahu) 

od 2400 Kč /ks

Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů (podle rozsahu) 

od 1500 Kč /ks

Vypracování zprávy o revizi elektrických zařízení (podle rozsahu) 

od 1500 Kč /ks

Revize nepřipevněného elektrospotřebiče a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 

130 Kč /ks

Revize nepřipevněného třífázového elektrospotřebiče dle ČSN 33 1600 ed.2 

260 Kč /ks

Karta elektrického spotřebiče (mimo revizi) 

50 Kč /ks

Evidenční štítek elektrického spotřebiče (mimo revizi) 

50 Kč /ks

Revize elektrospotřebiče podle jiných předpisů (podle rozsahu) 

260 Kč /ks

Revize el. zařízení malého stroje dle ČSN 60204-1 ed.2 (podle rozsahu a ATP)

260 Kč /ks

Revize strojního zařízení dle předpisu výrobce (podle rozsahu) 

od 1040 Kč /ks

Prohlídky, posudky, zkoušky, ověření - každá započatá hodina

400 Kč /hod

Návrh technického provedení - každá započatá hodina 

400 Kč /hod

Administrativně technické práce (ATP) - každá započatá hodina

400 Kč /hod

Doprava a přeprava materiálu: 

Doprava a přeprava materiálu PHA (Brno) 

400 Kč /kpl

Doprava a přeprava materiálu (cesta mimo Brno) 

10 Kč/km

Parkovné se neúčtuje v případě, že zákazník zajistí parkování mimo zónu (na vlastním pozemku), vlastní přenosnou parkovací kartou, nebo na vlastní náklady. 

Úprava základní ceny služby (slevy a příplatky): 

Pro stálé zákazníky je možné dohodnout slevu na montáž až do 25%. 

SLEVA

Pro držitele karty ZTP sleva na montáž 25% 

SLEVA

Pro zakázky většího rozsahu je možné dohodnout individuální množstevní slevu.

SLEVA

Při opakované (druhé a další) revizi elektroinstalace nebo elektrospotřebiče sleva 10% 

SLEVA

Příplatek za práce dělané mimo provozní dobu (pohotovostní příplatek) + 50 % 

PŘÍPLATEK

Příplatek za práce dělané mimo provozní dobu (příplatek Ne + Svátky) + 100 % 

PŘÍPLATEK

Podmínkou poskytnutí jakékoliv slevy je dodržování platebních podmínek. Uvedené slevy nelze uplatnit u zprostředkované zakázky pokud je za zprostředkování vyplácena provize. 


Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, výše DPH je stanovena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Sazba DPH je:

základní sazba

snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby bytového domu

snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby rodinného domu

snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby, která slouží k využití stavby bytového domu nebo rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou bytového nebo rodinného domu

snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby obytného prostoru pro trvalé bydlení

snížená sazba dle §48 - oprava nebo úprava dokončené stavby místností užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí

snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu bytového domu, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2

snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 350 m2

snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu obytného prostoru pro trvalé bydlení do 120m2

snížená sazba dle §49 - stavební a montážní práce pro stavbu místnosti užívané spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí

režim přenesení daňové povinnosti dle §92e - stavební a montážní práce pro plátce DPH

Ceník je platný od 1.1.2020.